Flash Sale! Up to 40% off on unlimited courses, tutorials and creative asset downloads Up to 40% off on unlimited assets SAVE NOW
Advertisement
  1. Game Development
  2. Roundups
Gamedevelopment

6 hướng dẫn sâu về phát triển và thiết kế Game cho người mới bắt đầu

Length:QuickLanguages:

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Dai Phong (you can also view the original English article)

Nếu bạn muốn tìm hiểu về cách tạo ra thể loại Board Game, thiết lập chiến lược phát triển game Indie, tạo Isometric World, xây dựng một JRPG, thiết kế Talent Tree hoặc hiểu mô hình 3D, thì các hướng dẫn này khái quát sâu những vấn đề trên.

Tham khảo

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.